Aqila AS

Kobler Lofoten sammen


 Hvem er Aqila?

Selv om navnet Aqila er nytt, er vi stolte over å kunne si at de som la fundamentet for vår bedrift, bidro til å elektrifisere Vest-Lofoten på 1930-tallet. Lang erfaring og tung fagkunnskap er både det selskapet er bygd på, og det vi skal leve av i fremtiden.

Den spede begynnelse på 1930-tallet

Halfdan Hovdan & Sønn (senere Hovdan AS) ble formelt stiftet i 1942, men selskapets gründer, Halfdan Hovdan, drev installasjonsvirksomhet helt tilbake til da elektrisiteten kom til Vest-Lofoten på 1930-tallet. Hovdan var faktisk med på å elektrifisere Vest-Lofoten: Foruten elektriske installasjoner forsynt fra private strømaggregater, var han med på byggingen av Tennes-anlegget i Moskenes. Kraftverket ved Tennesfossen, som fordelingsnett i de fire Lofot-kommunene Moskenes, Flakstad, Buksnes og Hol, ble påbegynt våren 1936. Strømleveringen tok til i august 1937.

Omtrent samtidig med dette, etablerte Fridtjof Wangsvik selskapet Fr. Wangsvik i Svolvær. Hans sønn Richard tok over da gründeren gikk bort i 1959. I dag arbeider Frithjof Edmund Wangsviks barnebarn som montør i selskapet. I 1962 kom Alf Per Johansen inn selskapet. Sammen med familien Wangsvik eide han selskapet fram til Hovdan AS tok over eierskapet i 2010.

Fusjon og kongeørn

Da Hovdan og Fr Wangsvik fusjonerte og dannet selskapet Aqila i 2019, var tredjegenerasjons etterkommere av gründerne fortsatt ansatte.

Og for de som lurer: Navnet «Aqila» er inspirert av det latinske navnet for kongeørn – en stor, majestetisk fugl med et målrettet og skarpt blikk, som opererer i hele Lofoten.

En av Lofotens største private selskaper

Aqila er i dag et elektroselskap med kunder i hele Lofoten, inklusive Røst. Med Lofotkraft som eneeier har Aqila et solid konsern i ryggen.

Selskapets omtrent 100 ansatte er fordelt på deres 4 lokasjoner på Gravdal, Svolvær og Ramberg, og Røst.

Total omsetning for hele selskapet er på rundt 100 millioner kroner.

Vårt mål er å være kundenes førstevalg, og vi arbeider hver dag for at folk og bedrifter i hele Lofoten har trygge og moderne elektriske installasjoner. Og det skal vi også sørge for i årene som kommer.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven trådte i kraft 1. juli 2022.

Loven pålegger større virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger for å stanse, forebygge og begrense negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Lofotkraft AS og datterselskapene Elmea AS og Aqila AS er omfattet av Åpenhetsloven. Aqila AS er 100% eid av Lofotkraft AS.

Loven gir både forbrukere og andre rett til informasjon om hvordan selskapene utfører aktsomhetsvurderinger. I tillegg skal loven sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hvem som helst kan be om informasjon om hvordan Lofotkraft håndterer og ivaretar faktiske og mulige konsekvenser for menneskerettigheter. Som hovedregel må slike forespørsler besvares innen tre uker.

Les hele redegjørelsen her

 

Fakta om Aqila AS

  • Aqila AS er i dag lokalisert 4 steder: Gravdal, Svolvær, Ramberg og Røst.
  • Eies av Lofotkraft Holding AS (100 %) 
  • Samlet omsetning: Ca. 100 mill. kr
  • Ansatte: ca. 100