Kobles sammen i Aqila

Aqila er navnet på den nye el-installatøren i Lofoten idet Hovdan på Gravdal og Fr. Wangsvik i Svolvær slår seg sammen. I helgen har de ansatte vært samlet på Gimsøy. – De kom fra to selskaper, og dro i ny, felles drakt, sier Rune Hovdan.

Han er daglig leder i Aqila, som allerede fra mandag vil være synlig som merkevare i Lofoten.

– Navnet, logo og øvrig profil har vært en godt bevart hemmelighet fram til vi møttes på Gimsøy lørdag. Mandag morgen blir det hengt opp banner med Aqila på byggene i Svolvær og på Gravdal. De ansatte har dessuten fått utlevert hvert sitt sett med nye arbeidsklær, slik at vi kan møte som Aqila på arbeidsplassene rundt om i Lofoten allerede på mandag, sier Rune Hovdan.

Samlingen på Gimsøy markerer overgangen fra de gamle merkevarene, til Aqila. De ansatte har vært involvert i arbeidet med å bygge en felles organisasjon, nytt navn og felles profil. Samtidig som de ansatte har vært involvert i prosessene, har det vært et mål å bevare en nysgjerrighet og spenning rundt navn og logo. Det eksakte navnet og grafisk profil er det kun et fåtall personer som hadde kjennskap til inntil lørdagens fellessamling:

– De ansatte vil kjenne igjen ulike elementer fra den kreative prosessen som har vært kjørt i regi av Aurora Borealis Multimedia.

Vi har hatt samlinger med de ansatte i Svolvær og på Gravdal, forteller Rune Hovdan.

Arvid Strand har arbeidet i Fr. Wangsvik siden han begynte som lærling i 1984. De siste årene har han vært daglig leder. Fra mandag tar han fatt på oppgaven som avdelingsleder for Aqila i Svolvær. Han ser fram til å komme i gang i ny drakt.

– Det er naturligvis vemodig å gi slipp på det tradisjonsrike Wangsvik-navnet. Samtidig føles det veldig riktig å slå sammen virksomhetene og satse videre som en større og sterkere enhet med hele Lofoten som nedslagsfelt, sier Strand.

På Gravdal vil Ole Petter Pedersen ha samme funksjon som avdelingsleder.

Lofotkraft overtok 75 prosent av Hovdan i 2002. Gjennom eierskapet i Hovdan har Lofotkraft vært sentral også i Wangsvik siden 2010, da Hovdan ble eneeier av Svolvær-selskapet som ble stiftet i 1937.

– Vi har hatt en overordnet gjennomgang og vurdert vårt engasjement på installasjonssiden. Konklusjonen ble at Lofotkraft vil bidra til å sikre arbeidsplassene ved å bygge et større og sterkere selskap gjennom å samle de to virksomhetene. Det ligger ingen synergier eller stordriftsfordeler i daglig drift mellom Aqila og Lofotkraft, men vi ønsker å være en stabil, utviklende og langsiktig eier, sier økonomisjef i Lofotkraft, Øyvind Løvdal.

Han har sittet sentralt i sammenslåingen i tiden etter at den overordnede, strategiske beslutningen ble tatt på eiernivå.

– Når vi først besluttet å samle virksomhetene, fant vi det mest framtidsrettet å etablere ei ny, felles overbygning med nytt navn og logo. Vi tar med oss det beste fra Hovdan og Wangsvik gjennom rundt 80 solide ansatte som nå utgjør Aqila, legger Løvdal til.

Selv om Aqila-navnet vil være i bruk fra og med mandag, vil de gamle merkevarene være å se ennå en stund. Av cirka 80 ansatte, farter mange rundt i Lofoten i profilerte biler. I en overgangsfase vil både Hovdan og Fr. Wangsvik være å se etter veiene og på byggeplasser inntil alle bilene er profilert om.

Fra årsskiftet vil også skipsinstallasjonsvirksomheten til Flåtens Elektro gå inn under Aqila-paraplyen.

Bakgrunn

Aqilas historie strekker seg, gjennom de sammenslåtte selskapene Fr. Wangsvik og Hovdan, helt tilbake til 1930-tallet.

Halfdan Hovdan & Sønn (senere Hovdan AS) ble formelt stiftet i 1942, men selskapets gründer, Halfdan Hovdan, drev installasjonsvirksomhet helt tilbake til da elektrisiteten kom til Vest-Lofoten på 1930-tallet. Hovdan var faktisk med på å elektrifisere Vest-Lofoten: Foruten elektriske installasjoner forsynt fra private strømaggregater, var han med på byggingen av Tennes-anlegget i Moskenes. Kraftverket ved Tennesfossen, som fordelingsnett i de fire Lofot-kommunene Moskenes, Flakstad, Buksnes og Hol, ble påbegynt våren 1936. Strømleveringen tok til i august 1937.

Ved overgangen til Aqila, jobber tredje generasjon i begge selskapene som slås sammen.

Fridtjof Wangsvik etablerte selskapet Fr. Wangsvik i Svolvær i 1937. Hans sønn Richard tok over da gründeren gikk bort i 1959. I dag arbeider Edmund Wangsvik, barnebarn av Frithjof, som montør. I 1962 kom Alf Per Johansen inn selskapet. Sammen med familien Wangsvik eide han selskapet fram til Hovdan AS tok over eierskapet i 2010.

Fakta om Aqila

  • Sammenslåing av selskapene Fr. Wangsvik AS i Svolvær og Hovdan AS på Gravdal. Fra 1. januar 2020 innlemmes også skipsinstallasjonsvirksomheten til Flåtens Elektro.
  • Eies av Lofotkraft Holding AS (75 %) og Hovdan Holding AS (25 %)
  • Samlet omsetning: Ca. 80 mill. kr
  • Ansatte: ca. 80
  • Lokalisert på Gravdal, Røst og i Svolvær.
  • Daglig leder: Rune Hovdan
  • Avdelingsleder Svolvær: Arvid Strand
  • Avdelingsleder Gravdal: Ole Petter Pedersen
  • Navn og logo: Utviklet av Aurora Borealis Multimedia ut fra interne prosesser med de ansatte i de sammenslåtte selskapene.